Thursday, 10 May 2012

Polārblāzmu 2012 sezonas noslēgums

Nu lūk.. Varžu riesta un dzegužu kūkošanas pavadījumā polārblāzmu sezonu varētu uzskatīt par noslēgtu. Plkst. 23:00 vēl jūtama gaiša ziemeļrietumu padebess, un tā paliek arvien gaišāka, aiz ko blāzmas būs grūtāk ieraudzīt. Protams, nekad neko nevar zināt..


No comments:

Post a Comment